Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 440  
Type : Journal

Forskerteamet : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Forfattere : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
Tittel : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Gasskromatografi
Andre metoder : 
DEHP-undersøkelse 
Kommentarer : 
Ingen kommentarer om nedbrytningsprodukter
Økning i konsentrasjon som ikke er forklart
Resultater med høy variasjonskoeffisient eller ikke oppgitt, eller mangel på duplikate analyser for hvert punkt

Lister
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Vann til injeksjon 73,2 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonCefoxitin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Vann til injeksjon 40 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonCeftazidime Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Vann til injeksjon 36,6 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
InjeksjonPenicillin G sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Vann til injeksjon 0,18 MUI/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag

  Mentions Légales