Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 440  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Autor : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
Titul : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky D
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Plynová chromatografie
Jiné metody : 
Průzkum DEHP 
Komentáře : 
Žádný komentář k produktům rozkladu
Zvýšení koncentrace nevysvětleno
Výsledky s vysokým či nedodaným koeficientem kolísání, nebo chybějící dvojí analýza u každého bodu

Seznamy
InjekceCefazolin sodium Antibiotikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Voda pro injekci 73,2 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
30 Den
InjekceCefoxitin sodium Antibiotikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Voda pro injekci 40 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
30 Den
InjekceCeftazidime Antibiotikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Voda pro injekci 36,6 mg/ml -20°C Chráněno před světlem
30 Den
InjekcePenicillin G sodium Antibiotikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Voda pro injekci 0,18 MUI/ml -20°C Chráněno před světlem
30 Den

  Mentions Légales