Последно актуализиране :
30/05/2024
Библиография   Библиография 440  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Автори : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
Заглавие : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Газова хроматография
Други методи : 
Търсене на DEHP 
Коментари : 
Няма коментари за продуктите на разграждането
Необяснима повишена концентрация
Резултати с висок коефициент на вариация или не са осигурени, или липса на повторен анализ на всяка точка

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Вода за инжекции 73,2 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Вода за инжекции 40 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Вода за инжекции 36,6 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
Инжекция/ИнжекционенPenicillin G sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Вода за инжекции 0,18 MUI/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден

  Mentions Légales