Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 440  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Συγγραφείς : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
τίτλος : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
αριθμός : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
Αέρια χρωματογραφία
άλλες μέθοδοι : 
Αναζήτηση του DEHP 
Σχόλια : 
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησης
Ανεξήγητη αυξημένη συγκέντρωση
Αποτελέσματα με υψηλό συντελεστή μεταβλητότητας ή δεν παρέχονται, ή έλλειψη ανάλυσης εις διπλούν του κάθε σημείου

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Ενέσιμο ύδωρ 73,2 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοCefoxitin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Ενέσιμο ύδωρ 40 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοCeftazidime Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Ενέσιμο ύδωρ 36,6 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
ΕνέσιμοPenicillin G sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Ενέσιμο ύδωρ 0,18 MUI/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα

  Mentions Légales