Pēdējā atjaunošana :
24/05/2023
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 440  
Tips : Žurnāls

Pētniecības grupas : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Autori : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
Nosaukums : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
Numurs : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Pierādījumu līmeni : 
Pierādījumu līmenis D
Fizikālā stabilitāte : 
Vizuālais aspekts 
ķīmiskā stabilitāte : 
Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija – UV detektēšana
Stabilitāte panākta ar 90 % no sākotnējās koncentrācijas
Gāzu hromatogrāfija
Citas metodes : 
Meklēt DEHP 
Komentāri : 
Nav komentāru par noārdīšanās produktiem
Palielināta koncentrācija nav izskaidrota
Rezultāti ir ar augstu mainības koeficientu vai nav nodrošināti, vai trūkst katra punkta dubultās analīzes

Saraksti
InjekcijaCefazolin sodium Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Polivinilhlorīds Ūdens injekcijām 73,2 mg/ml -20°C Aizsargāt no gaismas
30 Diena
InjekcijaCefoxitin sodium Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Polivinilhlorīds Ūdens injekcijām 40 mg/ml -20°C Aizsargāt no gaismas
30 Diena
InjekcijaCeftazidime Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Polivinilhlorīds Ūdens injekcijām 36,6 mg/ml -20°C Aizsargāt no gaismas
30 Diena
InjekcijaPenicillin G sodium Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Polivinilhlorīds Ūdens injekcijām 0,18 MUI/ml -20°C Aizsargāt no gaismas
30 Diena

  Mentions Légales