Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4326  
Typ : Tidningen
Internet länkar : https://doi.org/10.1691/p

Forskargrupper : Marseille - Hôpital de la Conception
Författare : Curti C, Harti Souab K, Lamy E, Mathias F, Bornet C, Guinard B, Fersing C, Primas N, Albanèse J, Vanelle P.
Titel : Stability studies of antipyocyanic beta-lactam antibiotics used in continuous infusion.
Hänvisningar : Pharmazie ; 74: 357-362. 2019

Evidensgrad : 
Evidensnivå B
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAztreonam Antibiotikum
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 120 mg/ml 25°C Ljus
12 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 25°C Ljus
12 Timma
InjektionCefepime dihydrochloride Antibiotikum
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 120 mg/ml 25°C Ljus
10 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ljus
12 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 25°C Ljus
10 Timma
InjektionMeropenem Antibiotikum
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 25°C Ljus
8 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Ljus
8 Timma
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 25°C Ljus
4 Timma
InjektionPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Lösningars stabilitet Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 80 / 10 mg/ml 25°C Ljus
12 Timma

  Mentions Légales