Laatste update :
16/06/2024
Literatuur   Literatuur 4326  
Type : Artikel
Internetlink : https://doi.org/10.1691/p

Onderzoeksgroepen : Marseille - Hôpital de la Conception
Auteur : Curti C, Harti Souab K, Lamy E, Mathias F, Bornet C, Guinard B, Fersing C, Primas N, Albanèse J, Vanelle P.
Titel : Stability studies of antipyocyanic beta-lactam antibiotics used in continuous infusion.
Nummer : Pharmazie ; 74: 357-362. 2019

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau B
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelAztreonam Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 120 mg/ml 25°C Licht
12 Uur
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 40 mg/ml 25°C Licht
12 Uur
Injecteerbaar geneesmiddelCefepime dihydrochloride Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 120 mg/ml 25°C Licht
10 Uur
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Licht
12 Uur
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 40 mg/ml 25°C Licht
10 Uur
Injecteerbaar geneesmiddelMeropenem Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 10 mg/ml 25°C Licht
8 Uur
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Licht
8 Uur
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 40 mg/ml 25°C Licht
4 Uur
Injecteerbaar geneesmiddelPiperacillin sodium / tazobactam Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Injectiespuit polypropyleen Natriumchloride 0,9% 80 / 10 mg/ml 25°C Licht
12 Uur

  Mentions Légales