Poslední aktualizace :
16/06/2024
Odkazy   Odkazy 4326  
Typ : Noviny
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1691/p

Výzkumné týmy : Marseille - Hôpital de la Conception
Autor : Curti C, Harti Souab K, Lamy E, Mathias F, Bornet C, Guinard B, Fersing C, Primas N, Albanèse J, Vanelle P.
Titul : Stability studies of antipyocyanic beta-lactam antibiotics used in continuous infusion.
Référence : Pharmazie ; 74: 357-362. 2019

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky B
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
Chemická stabilita : 
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceAztreonam Antibiotikum
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 120 mg/ml 25°C SvÏtlo
12 Hodina
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 40 mg/ml 25°C SvÏtlo
12 Hodina
InjekceCefepime dihydrochloride Antibiotikum
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 120 mg/ml 25°C SvÏtlo
10 Hodina
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 20 mg/ml 25°C SvÏtlo
12 Hodina
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 40 mg/ml 25°C SvÏtlo
10 Hodina
InjekceMeropenem Antibiotikum
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 10 mg/ml 25°C SvÏtlo
8 Hodina
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 20 mg/ml 25°C SvÏtlo
8 Hodina
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 40 mg/ml 25°C SvÏtlo
4 Hodina
InjekcePiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 80 / 10 mg/ml 25°C SvÏtlo
12 Hodina

  Mentions Légales