Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4326  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1691/p

Изследователски екипи : Marseille - Hôpital de la Conception
Автори : Curti C, Harti Souab K, Lamy E, Mathias F, Bornet C, Guinard B, Fersing C, Primas N, Albanèse J, Vanelle P.
Заглавие : Stability studies of antipyocyanic beta-lactam antibiotics used in continuous infusion.
Референция : Pharmazie ; 74: 357-362. 2019

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAztreonam Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 120 mg/ml 25°C Светлина
12 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 40 mg/ml 25°C Светлина
12 Час
Инжекция/ИнжекционенCefepime dihydrochloride Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 120 mg/ml 25°C Светлина
10 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Светлина
12 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 40 mg/ml 25°C Светлина
10 Час
Инжекция/ИнжекционенMeropenem Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 25°C Светлина
8 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Светлина
8 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 40 mg/ml 25°C Светлина
4 Час
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam Антибиотик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 80 / 10 mg/ml 25°C Светлина
12 Час

  Mentions Légales