Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4326  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1691/p

Ερευνητικές ομάδες : Marseille - Hôpital de la Conception
Συγγραφείς : Curti C, Harti Souab K, Lamy E, Mathias F, Bornet C, Guinard B, Fersing C, Primas N, Albanèse J, Vanelle P.
τίτλος : Stability studies of antipyocyanic beta-lactam antibiotics used in continuous infusion.
αριθμός : Pharmazie ; 74: 357-362. 2019

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAztreonam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 120 mg/ml 25°C Φως
12 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 40 mg/ml 25°C Φως
12 Ώρα
ΕνέσιμοCefepime dihydrochloride Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 120 mg/ml 25°C Φως
10 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Φως
12 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 40 mg/ml 25°C Φως
10 Ώρα
ΕνέσιμοMeropenem Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 25°C Φως
8 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Φως
8 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 40 mg/ml 25°C Φως
4 Ώρα
ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 80 / 10 mg/ml 25°C Φως
12 Ώρα

  Mentions Légales