Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 4326  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.1691/p

Forskerteamet : Marseille - Hôpital de la Conception
Forfattere : Curti C, Harti Souab K, Lamy E, Mathias F, Bornet C, Guinard B, Fersing C, Primas N, Albanèse J, Vanelle P.
Tittel : Stability studies of antipyocyanic beta-lactam antibiotics used in continuous infusion.
Nummer : Pharmazie ; 74: 357-362. 2019

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAztreonam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 120 mg/ml 25°C Lys
12 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 25°C Lys
12 Tid
InjeksjonCefepime dihydrochloride Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 120 mg/ml 25°C Lys
10 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Lys
12 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 25°C Lys
10 Tid
InjeksjonMeropenem Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 25°C Lys
8 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Lys
8 Tid
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 25°C Lys
4 Tid
InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 80 / 10 mg/ml 25°C Lys
12 Tid

  Mentions Légales