Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4326  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1691/p

Výskumné tímy : Marseille - Hôpital de la Conception
Autori : Curti C, Harti Souab K, Lamy E, Mathias F, Bornet C, Guinard B, Fersing C, Primas N, Albanèse J, Vanelle P.
Titul : Stability studies of antipyocyanic beta-lactam antibiotics used in continuous infusion.
Référence : Pharmazie ; 74: 357-362. 2019

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAztreonam Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 120 mg/ml 25°C Za svetla
12 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 40 mg/ml 25°C Za svetla
12 Hodín
InjekciaCefepime dihydrochloride Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 120 mg/ml 25°C Za svetla
10 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Za svetla
12 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 40 mg/ml 25°C Za svetla
10 Hodín
InjekciaMeropenem Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 25°C Za svetla
8 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Za svetla
8 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 40 mg/ml 25°C Za svetla
4 Hodín
InjekciaPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 80 / 10 mg/ml 25°C Za svetla
12 Hodín

  Mentions Légales