Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 422  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Författare : James MJ, Riley CM.
Titel : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Evidensgrad : 
Evidensnivå B+
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning Mikroskopisk undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAmpicillin sodium Antibiotikum
Kompatibel 5 & 20 mg/ml + InjektionAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionAztreonam Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
48 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
7 Dag
Kompatibel 10 & 20 mg/ml + InjektionAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %

  Mentions Légales