Poslední aktualizace :
16/06/2024
Odkazy   Odkazy 422  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Autor : James MJ, Riley CM.
Titul : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky B+
Fyzikální stabilita : 
Vzhled Mikroskopická zkouška 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceAmpicillin sodium Antibiotikum
Kompatibilní 5 & 20 mg/ml + InjekceAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5%
InjekceAztreonam Antibiotikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 10 & 20 mg/ml 25°C Nespecifikováno
48 Hodina
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 10 & 20 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
7 Den
Kompatibilní 10 & 20 mg/ml + InjekceAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5%

  Mentions Légales