Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 422  
Type : Journal

Forskerteamet : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Forfattere : James MJ, Riley CM.
Tittel : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B+
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende Mikroskopisk undersøkelse 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAmpicillin sodium Antibiotika
Kompatibel 5 & 20 mg/ml + InjeksjonAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonAztreonam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
Kompatibel 10 & 20 mg/ml + InjeksjonAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %

  Mentions Légales