Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 422  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Автори : James MJ, Riley CM.
Заглавие : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка микроскопско изследване 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium Антибиотик
съвместим 5 & 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAztreonam Антибиотик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
съвместим 10 & 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% or Glucose 5%

  Mentions Légales