Ostatnia aktualizacja :
16/06/2024
Bibliografia   Bibliografia 422  
Typ : Czasopismo

Zespoły badawcze : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Autorzy : James MJ, Riley CM.
Tytuł : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
Numer : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Poziom wiarygodności : 
Poziom wiarygodności B+
Stabilność fizyczną : 
Badanie wizualne Badanie mikroskopowe 
Stabilność chemiczna : 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV
Trwałość zdefiniowana jako 90% stężenia początkowego
Inne metody : 
Pomiar pH 
Komentarze : 

Listy
InjekcjeAmpicillin sodium Antybiotyk
Zgodny 5 & 20 mg/ml + InjekcjeAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% lub glukoza 5%
InjekcjeAztreonam Antybiotyk
Trwałość roztworów Polichlorek winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% 10 & 20 mg/ml 25°C Nie wyszczególniony
48 Godzina
Trwałość roztworów Polichlorek winylu NaCl 0,9% lub glukoza 5% 10 & 20 mg/ml 4°C Chronić od światła
7 Dzień
Zgodny 10 & 20 mg/ml + InjekcjeAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% lub glukoza 5%

  Mentions Légales