Laatste update :
16/06/2024
Literatuur   Literatuur 422  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Auteur : James MJ, Riley CM.
Titel : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Niveau van bewijs : 
Niveau van bewijs B+
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek Microscopisch onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelAmpicillin sodium Antibioticum
Verenigbaar 5 & 20 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Injecteerbaar geneesmiddelAztreonam Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Polyvinylchloride (PVC) NaCl 0,9% of glucose 5% 10 & 20 mg/ml 25°C Niet gespecificeerd
48 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyvinylchloride (PVC) NaCl 0,9% of glucose 5% 10 & 20 mg/ml 4°C Buiten invloed van licht
7 Dag
Verenigbaar 10 & 20 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%

  Mentions Légales