Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 422  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Συγγραφείς : James MJ, Riley CM.
τίτλος : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
αριθμός : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Μικροσκοπική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAmpicillin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 5 & 20 mg/ml + ΕνέσιμοAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοAztreonam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
Σύμφωνος 10 & 20 mg/ml + ΕνέσιμοAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%

  Mentions Légales