Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 422  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Autori : James MJ, Riley CM.
Titul : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and ampicillin.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 42: 1095-1100. 1985

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Mikroskopická kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAmpicillin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 5 & 20 mg/ml + InjekciaAztreonam 10 & 20 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza
InjekciaAztreonam Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
7 Dní
Kompatibilný 10 & 20 mg/ml + InjekciaAmpicillin sodium 5 & 20 mg/ml + 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza

  Mentions Légales