Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 3837  
Typ : Tidningen
Internet länkar : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

Forskargrupper : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Författare : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
Titel : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
Hänvisningar : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Andra metoder : 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerande förmåga är otillräckligt bedömd
Repeterbarhet / reproducerbarhet / Standardsortiment: resultat saknas eller resultat utanför angivna värden
Ofullständig separation av intern standard i förhållande till den produkt som undersöks eller dess nedbrytningsprodukter, eller inte studerad i tillräcklig omfattning
Ingen visuell undersökning
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter

Förteckning över substanser
InjektionMeropenem Antibiotikum
Faktorer som påverkar stabiliteten Temperatur Orsakar Nedbrytning
Lösningars stabilitet Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 5 mg/ml 20°C Ej angiven
8 Timma
Lösningars stabilitet Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 5 mg/ml 32-37°C Ej angiven
4 Timma

  Mentions Légales