Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 3837  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

Изследователски екипи : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Автори : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
Заглавие : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
Референция : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
Коментари : 
Неадекватно оценена способност да показва стабилност
Стандартен диапазон на повторяемост / възпроизводимост / : не са осигурени резултати или резултатите са извън посочените стойности
Несъвършено разделяне на вътрешния стандарт по отношение на продукта на изследване или неговите разпадни продукти, или не е достатъчно анализиран
Няма визуална проверка
Няма коментари за продуктите на разграждането

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенMeropenem Антибиотик
Фактори, повлияващи стабилността Температура Предизвиква Разграждане
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 5 mg/ml 20°C Не е уточнено
8 Час
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 5 mg/ml 32-37°C Не е уточнено
4 Час

  Mentions Légales