Laatste update :
16/06/2024
Literatuur   Literatuur 3837  
Type : Artikel
Internetlink : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

Onderzoeksgroepen : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Auteur : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
Titel : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
Nummer : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau D
Fysische stabiliteit : 
Chemische stabiliteit : 
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Andere methoden : 
Reacties : 
Geschiktheid van de gebruikte methode voor stabiliteitsmeting onvoldoende vastgesteld
Herhaalbaarheid / reproduceerbaarheid / standaard range: niet gepubliceerd of buiten de specificaties
Onvolledige scheiding van de interne standaard ten opzichte van de stof of de afbraakproducten daarvan, of onvoldoende onderzocht
Geen visuele inspectie
Geen toelichting op de afbraakproducten

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelMeropenem Antibioticum
Factoren die de stabiliteit beïnvloeden Temperatuur Veroorzaakt Ontleding
Stabiliteit in oplossing Niet gespecificeerd Natriumchloride 0,9% 5 mg/ml 20°C Niet gespecificeerd
8 Uur
Stabiliteit in oplossing Niet gespecificeerd Natriumchloride 0,9% 5 mg/ml 32-37°C Niet gespecificeerd
4 Uur

  Mentions Légales