Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 3837  
Typ : Noviny
Internetový odkaz : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

Výzkumné týmy : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Autor : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
Titul : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
Référence : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky D
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Jiné metody : 
Komentáře : 
Indikační kapacita stability nedostatečně ohodnocena
Opakovatelnost / reprodukovatelnost / škála vzorku: výsledky nedodány nebo mimo stanovené meze
Nedokonalá separace interního vzorku oproti zkoumanému produktu či jeho produktům rozkladu, či nedostatečně prozkoumaná
Žádná vizuální kontrola
Žádný komentář k produktům rozkladu

Seznamy
InjekceMeropenem Antibiotikum
Faktory ovlivňující stabilitu Teplota Indukuje Rozklad
Stabilita roztoků Nespecifikováno Chlorid sodný 0,9% 5 mg/ml 20°C Nespecifikováno
8 Hodina
Stabilita roztoků Nespecifikováno Chlorid sodný 0,9% 5 mg/ml 32-37°C Nespecifikováno
4 Hodina

  Mentions Légales