Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 3837  
Type : Journal
Internett-koblingen : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

Forskerteamet : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Forfattere : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
Tittel : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
Nummer : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Andre metoder : 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerende evne utilstrekkelig vurdert
Repeterbarhet / reproduserbarhet / standardutvalg: resultater ikke oppgitt eller resultater utenfor angitte verdier
Ufullkommen separasjon av den interne standarden i forhold til studieproduktet eller nedbrytningsproduktene, eller utilstrekkelig undersøkt
Ingen visuell inspeksjon
Ingen kommentarer om nedbrytningsprodukter

Lister
InjeksjonMeropenem Antibiotika
Faktorer som påvirker stabiliteten Temperatur Induserer Degradasjon
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt Natriumklorid 0,9 % 5 mg/ml 20°C Ikke angitt
8 Tid
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt Natriumklorid 0,9 % 5 mg/ml 32-37°C Ikke angitt
4 Tid

  Mentions Légales