Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 3837  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

Výskumné tímy : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Autori : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
Titul : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
Référence : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Iné metódy : 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená
Opakovateľnosť / reprodukovateľnosť / referenčný rozsah: výsledky nie sú dostupné alebo sú mimo stanovených hodnôt
Nedokonalé oddelenie interného štandardu od skúmaného liečiva alebo jeho degradačných produktov, alebo nedostatočne skúmané
Bez vizuálnej kontroly
Žiadne poznámky k degradačným produktom

Zoznam zlúčenín
InjekciaMeropenem Antibiotikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota Indukuje Degradácia
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 20°C Nešpecifikované
8 Hodín
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 32-37°C Nešpecifikované
4 Hodín

  Mentions Légales