Viimane versioon :
16/06/2024
Viited   Viited 3837  
Tüüp : Ajaleht
Interneti link : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

Uurimisrühmad : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Autor : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
Pealkiri : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
Publikatsioon : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase D
Füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Stabiilsus määratletud kui 90% esialgsest kontsentratsioonist
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - ultravioletkiirguse detektor
Muud meetodid : 
Kommentaarid : 
Stabiilsuse näitamise võime ebaadekvaatselt hinnatud
Korratavus / reprodutseeritavus /standardvahemik: tulemusi pole esitatud või tulemused on väljaspool ettemääratud väärtusi
Puudulik või puuduv uuritava ravimi või selle laguproduktide sisemise standardi eraldamine
Visuaalne kontroll puudub
Laguproduktide kohta info puudub

Ingredientide nimekiri
SüsteravimMeropenem Antibiootikum
Stabiilsust mõjutavad faktorid Temperatuur Indutseerib Degradatsioon
Stabiilsus lahustes Pole täpsustatud Naatriumkloriid 0.9% 5 mg/ml 20°C Pole täpsustatud
8 Tund
Stabiilsus lahustes Pole täpsustatud Naatriumkloriid 0.9% 5 mg/ml 32-37°C Pole täpsustatud
4 Tund

  Mentions Légales