Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 3837  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/journal_34_3_2003.html

Ερευνητικές ομάδες : Songkhla - Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Συγγραφείς : Jaruratanasirikul S, Sriwiriyajan S.
τίτλος : Stability of meropenem in normal saline solution after storage at room temperature.
αριθμός : South Asian J Trop Med Pub Health ; 34: 627-629. 2003

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Η ικανότητα σταθερότητας προσδιορίζεται ανεπαρκώς
Επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα / σταθερό εύρος: δεν παρέχονται τα αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα είναι εκτός καθορισμένων τιμών
Ατελής διαχωρισμός του εσωτερικού προτύπου σε σχέση με το υπό μελέτη προϊόν ή τα προϊόντα αποδόμησής του, ή μη επαρκώς μελετημένα
Καμία οπτική επιθεώρηση
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησης

Καταστάσεις
ΕνέσιμοMeropenem Αντιβιοτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία Προκαλεί Αποδόμηση
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 5 mg/ml 20°C Απροσδιόριστο
8 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 5 mg/ml 32-37°C Απροσδιόριστο
4 Ώρα

  Mentions Légales