Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 2355  
Typ : Tidningen
Internet länkar : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=720

Forskargrupper : Nagoya - Meijo University, Faculty of Pharmacy
Författare : Inagaki K, Miyamoto Y, Kurata N, Nakane S, Gill M.A, Nishida M.
Titel : Stability of ranitidine hydrochloride with cefazolin sodium, cefbuperazone sodium, cefoxitin sodium nd cephalotin sodium during simulated Y-site administration.
Hänvisningar : Int J Pharm Compound ; 4, 2: 150-153. 2000

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter
Stabilitetsindikerande förmåga är otillräckligt bedömd

Förteckning över substanser
InjektionCefalotin sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Oförenlig 20 mg/ml + InjektionRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjektionCefoxitin sodium Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjektionRanitidine hydrochloride Antihistamin (H2)
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCefalotin sodium 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Oförenlig 1 mg/ml + InjektionCefalotin sodium 20 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCefazolin sodium 20 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjektionCefoxitin sodium 20 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Stabilitet i blandningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 25°C
Injektion Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
Injektion Cefazolin sodium 20 mg/ml
4 Timma

  Mentions Légales