Siste oppdatering :
10/07/2024
Referanser   Referanser 2355  
Type : Journal
Internett-koblingen : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=720

Forskerteamet : Nagoya - Meijo University, Faculty of Pharmacy
Forfattere : Inagaki K, Miyamoto Y, Kurata N, Nakane S, Gill M.A, Nishida M.
Tittel : Stability of ranitidine hydrochloride with cefazolin sodium, cefbuperazone sodium, cefoxitin sodium nd cephalotin sodium during simulated Y-site administration.
Nummer : Int J Pharm Compound ; 4, 2: 150-153. 2000

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Ingen kommentarer om nedbrytningsprodukter
Stabilitetsindikerende evne utilstrekkelig vurdert

Lister
InjeksjonCefalotin sodium Antibiotika
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 20 mg/ml + InjeksjonRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonCefoxitin sodium Antibiotika
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonRanitidine hydrochloride Antihistamin (H2)
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonCefalotin sodium 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 1 mg/ml + InjeksjonCefalotin sodium 20 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonCefazolin sodium 20 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonCefoxitin sodium 20 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Stabilitet i blandinger
Glass Natriumklorid 0,9 % 25°C
Injeksjon Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
Injeksjon Cefazolin sodium 20 mg/ml
4 Tid

  Mentions Légales