Viimane versioon :
16/06/2024
Viited   Viited 2355  
Tüüp : Ajaleht
Interneti link : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=720

Uurimisrühmad : Nagoya - Meijo University, Faculty of Pharmacy
Autor : Inagaki K, Miyamoto Y, Kurata N, Nakane S, Gill M.A, Nishida M.
Pealkiri : Stability of ranitidine hydrochloride with cefazolin sodium, cefbuperazone sodium, cefoxitin sodium nd cephalotin sodium during simulated Y-site administration.
Publikatsioon : Int J Pharm Compound ; 4, 2: 150-153. 2000

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase D
Füüsikaline stabiilsus : 
Visuaalne kontroll 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - ultravioletkiirguse detektor
Stabiilsus määratletud kui 90% esialgsest kontsentratsioonist
Muud meetodid : 
PH mõõtmine 
Kommentaarid : 
Laguproduktide kohta info puudub
Stabiilsuse näitamise võime ebaadekvaatselt hinnatud

Ingredientide nimekiri
SüsteravimCefalotin sodium Antibiootikum
Ühilduv 10 mg/ml + SüsteravimRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Naatriumkloriid 0.9%
Sobimatu 20 mg/ml + SüsteravimRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Naatriumkloriid 0.9%
SüsteravimCefazolin sodium Antibiootikum
Ühilduv 20 mg/ml + SüsteravimRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Naatriumkloriid 0.9%
SüsteravimCefoxitin sodium Antibiootikum
Ühilduv 20 mg/ml + SüsteravimRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Naatriumkloriid 0.9%
SüsteravimRanitidine hydrochloride Antihistamiinikum (H2)
Ühilduv 1 mg/ml + SüsteravimCefalotin sodium 10 mg/ml + Naatriumkloriid 0.9%
Sobimatu 1 mg/ml + SüsteravimCefalotin sodium 20 mg/ml + Naatriumkloriid 0.9%
Ühilduv 1 mg/ml + SüsteravimCefazolin sodium 20 mg/ml + Naatriumkloriid 0.9%
Ühilduv 1 mg/ml + SüsteravimCefoxitin sodium 20 mg/ml + Naatriumkloriid 0.9%
Stabiilsust mõjutavad tegurid
Klaas Naatriumkloriid 0.9% 25°C
Süsteravim Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
Süsteravim Cefazolin sodium 20 mg/ml
4 Tund

  Mentions Légales