Pēdējā atjaunošana :
08/05/2024
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 2355  
Tips : Žurnāls
Interneta saite : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=720

Pētniecības grupas : Nagoya - Meijo University, Faculty of Pharmacy
Autori : Inagaki K, Miyamoto Y, Kurata N, Nakane S, Gill M.A, Nishida M.
Nosaukums : Stability of ranitidine hydrochloride with cefazolin sodium, cefbuperazone sodium, cefoxitin sodium nd cephalotin sodium during simulated Y-site administration.
Numurs : Int J Pharm Compound ; 4, 2: 150-153. 2000

Pierādījumu līmeni : 
Pierādījumu līmenis D
Fizikālā stabilitāte : 
Vizuālais aspekts 
ķīmiskā stabilitāte : 
Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija – UV detektēšana
Stabilitāte panākta ar 90 % no sākotnējās koncentrācijas
Citas metodes : 
PH mērījums 
Komentāri : 
Nav komentāru par noārdīšanās produktiem
Stabilitāte, kas norāda kapacitāti, izvērtēta neatbilstīgi

Saraksti
InjekcijaCefalotin sodium Antibiotika
Savietojams 10 mg/ml + InjekcijaRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Nātrija hlorīds 0.9%
Nesavienojams 20 mg/ml + InjekcijaRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Nātrija hlorīds 0.9%
InjekcijaCefazolin sodium Antibiotika
Savietojams 20 mg/ml + InjekcijaRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Nātrija hlorīds 0.9%
InjekcijaCefoxitin sodium Antibiotika
Savietojams 20 mg/ml + InjekcijaRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Nātrija hlorīds 0.9%
InjekcijaRanitidine hydrochloride Antihistamīns (H2)
Savietojams 1 mg/ml + InjekcijaCefalotin sodium 10 mg/ml + Nātrija hlorīds 0.9%
Nesavienojams 1 mg/ml + InjekcijaCefalotin sodium 20 mg/ml + Nātrija hlorīds 0.9%
Savietojams 1 mg/ml + InjekcijaCefazolin sodium 20 mg/ml + Nātrija hlorīds 0.9%
Savietojams 1 mg/ml + InjekcijaCefoxitin sodium 20 mg/ml + Nātrija hlorīds 0.9%
Maisījuma stabilitāte
Stikls Nātrija hlorīds 0.9% 25°C
Injekcija Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
Injekcija Cefazolin sodium 20 mg/ml
4 Stunda

  Mentions Légales