Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 2355  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=720

Изследователски екипи : Nagoya - Meijo University, Faculty of Pharmacy
Автори : Inagaki K, Miyamoto Y, Kurata N, Nakane S, Gill M.A, Nishida M.
Заглавие : Stability of ranitidine hydrochloride with cefazolin sodium, cefbuperazone sodium, cefoxitin sodium nd cephalotin sodium during simulated Y-site administration.
Референция : Int J Pharm Compound ; 4, 2: 150-153. 2000

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Няма коментари за продуктите на разграждането
Неадекватно оценена способност да показва стабилност

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCefalotin sodium Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride Антихистамин (Н2)
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefalotin sodium 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefalotin sodium 20 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium 20 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium 20 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Стабилност на смеси
Стъкло Sodium chloride 0,9% 25°C
Инжекция/Инжекционен Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Cefazolin sodium 20 mg/ml
4 Час

  Mentions Légales