Posledná aktualizácia :
10/07/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 2355  
Typ : Časopis
internetový odkaz : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=720

výskumné tímy : Nagoya - Meijo University, Faculty of Pharmacy
Autori : Inagaki K, Miyamoto Y, Kurata N, Nakane S, Gill M.A, Nishida M.
titul : Stability of ranitidine hydrochloride with cefazolin sodium, cefbuperazone sodium, cefoxitin sodium nd cephalotin sodium during simulated Y-site administration.
Référence : Int J Pharm Compound ; 4, 2: 150-153. 2000

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Žiadne poznámky k degradačným produktom
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená

Zoznam zlúčenín
InjekciaCefalotin sodium antibiotikum
kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
nezlučiteľný 20 mg/ml + InjekciaRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
InjekciaCefazolin sodium antibiotikum
kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
InjekciaCefoxitin sodium antibiotikum
kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
InjekciaRanitidine hydrochloride H2-antihistaminikum
kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCefalotin sodium 10 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
nezlučiteľný 1 mg/ml + InjekciaCefalotin sodium 20 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCefazolin sodium 20 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
kompatibilný 1 mg/ml + InjekciaCefoxitin sodium 20 mg/ml + 0,9% chlorid sodný
Stabilita v zmesiach
Sklo 0,9% chlorid sodný 25°C
Injekcia Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
Injekcia Cefazolin sodium 20 mg/ml
4 hodín

  Mentions Légales