Poslední aktualizace :
10/07/2024
Odkazy   Odkazy 2355  
typ : noviny
internetový odkaz : http://www.ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=720

výzkumné týmy : Nagoya - Meijo University, Faculty of Pharmacy
Autor : Inagaki K, Miyamoto Y, Kurata N, Nakane S, Gill M.A, Nishida M.
titul : Stability of ranitidine hydrochloride with cefazolin sodium, cefbuperazone sodium, cefoxitin sodium nd cephalotin sodium during simulated Y-site administration.
Référence : Int J Pharm Compound ; 4, 2: 150-153. 2000

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky D
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Žádný komentář k produktům rozkladu
Indikační kapacita stability nedostatečně ohodnocena

Seznamy
injekceCefalotin sodium Antibiotikum
Kompatibilní 10 mg/ml + injekceRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 20 mg/ml + injekceRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
injekceCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibilní 20 mg/ml + injekceRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
injekceCefoxitin sodium Antibiotikum
Kompatibilní 20 mg/ml + injekceRanitidine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
injekceRanitidine hydrochloride H2 antihistaminikum
Kompatibilní 1 mg/ml + injekceCefalotin sodium 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 1 mg/ml + injekceCefalotin sodium 20 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1 mg/ml + injekceCefazolin sodium 20 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1 mg/ml + injekceCefoxitin sodium 20 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Stabilita směsí
Sklo Chlorid sodný 0,9% 25°C
injekce Ranitidine hydrochloride 0,5 mg/ml
injekce Cefazolin sodium 20 mg/ml
4 Hodina

  Mentions Légales