Cập nhật lần cuối :
27/09/2020
Thuốc chống loạn nhịp   Amiodarone hydrochloride  
Viên nang
Dạng tiêm Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Tương kỵ Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm   Viên nang   Tính ổn định của các chế phẩm : Amiodarone hydrochloride     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Khoảng thời gian Mục lục
Thủy tinh Bột 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300
Thủy tinh Bột 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300
Thủy tinh Bột 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300
Bột 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300
Bột 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300
Bột 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300
Bột 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300
Bột 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300
Bột 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
3300

  Mentions Légales