Posledná aktualizácia :
27/09/2020
Antidysrytmikum   Amiodarone hydrochloride  
Kapsula
Injekcia Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Kapsula
Stabilita farmaceutických prípravkov   Kapsula   Stabilita farmaceutických prípravkov : Amiodarone hydrochloride     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Sklo Prášok 10 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300
Sklo Prášok 60 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300
Sklo Prášok 100 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300
Prášok 100 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300
Prášok 60 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300
Prášok 10 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300
Prášok 10 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300
Prášok 100 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300
Prášok 60 mg
Amiodarone
Manitol >>
25°C Chránené pred svetlom
365 Dní
3300

  Mentions Légales