Siste oppdatering :
27/09/2020
Antiarytmika   Amiodarone hydrochloride  
Kapsel
Injeksjon Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Kapsel
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Kapsel   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Amiodarone hydrochloride     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Glass Pulver 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300
Glass Pulver 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300
Glass Pulver 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300
Pulver 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300
Pulver 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300
Pulver 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300
Pulver 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300
Pulver 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300
Pulver 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Beskyttes mot lys
365 Dag
3300

  Mentions Légales