Последно актуализиране :
27/09/2020
Антиаритмик   Amiodarone hydrochloride  
Капсула
Инжекция/Инжекционен Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Библиография Pdf
   Химична структура  

Капсула
Стабилност на лекарствени препарати   Капсула   Стабилност на лекарствени препарати : Amiodarone hydrochloride     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност Библиография
Стъкло Прах 10 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300
Стъкло Прах 60 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300
Стъкло Прах 100 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300
Прах 100 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300
Прах 60 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300
Прах 10 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300
Прах 10 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300
Прах 100 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300
Прах 60 mg
Amiodarone
Манитол >>
25°C Защита от светлина
365 Ден
3300

  Mentions Légales