Senaste uppdateringen :
27/09/2020
Antiarrytmikum   Amiodarone hydrochloride  
Kapsel
Injektion Oral lösning
Stabilitet av läkemedel Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Kapsel
Stabilitet av läkemedel   Kapsel   Stabilitet av läkemedel : Amiodarone hydrochloride     
Behållare Origine Hjälpämne Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Glas Pulver 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300
Glas Pulver 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300
Glas Pulver 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300
Pulver 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300
Pulver 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300
Pulver 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300
Pulver 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300
Pulver 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300
Pulver 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Skyddas från ljus
365 Dag
3300

  Mentions Légales