Son güncelleme :
27/09/2020
Antiaritmik   Amiodarone hydrochloride  
Kapsül
Enjeksiyon Oral solüsyon / oral çözelti
Farmasötik preparatlar Kararlılığı Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Geçimsizlikler Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Kapsül
Farmasötik preparatlar Kararlılığı   Kapsül   Farmasötik preparatlar Kararlılığı : Amiodarone hydrochloride     
Saklama kabı Origine Yardımcı madde Isı Saklama    Zaman süreci Kaynaklar
Cam Toz 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300
Cam Toz 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300
Cam Toz 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300
Toz 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300
Toz 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300
Toz 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300
Toz 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300
Toz 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300
Toz 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Işıktan koruyunuz
365 Gün
3300

  Mentions Légales