Viimane versioon :
27/09/2020
Antiarütmikum   Amiodarone hydrochloride  
Kapsel
Süsteravim Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatused Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kapsel
Stabiilsust ravimpreparaadid   Kapsel   Stabiilsust ravimpreparaadid : Amiodarone hydrochloride     
Konteiner Origine  abiaine Temperatuur Ladustamine Säilivus Viited
Klaas Pulber 10 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300
Klaas Pulber 60 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300
Klaas Pulber 100 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300
Pulber 100 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300
Pulber 60 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300
Pulber 10 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300
Pulber 10 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300
Pulber 100 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300
Pulber 60 mg
Amiodarone
Mannitool >>
25°C Kaitsta valguse eest
365 Päev
3300

  Mentions Légales