Τελευταία ενημέρωση :
27/09/2020
Αντιαρρυθμικό   Amiodarone hydrochloride  
Κάψουλα
Ενέσιμο Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Κάψουλα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Amiodarone hydrochloride     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Ύαλος Σκόνη 10 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300
Ύαλος Σκόνη 60 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300
Ύαλος Σκόνη 100 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300
Σκόνη 100 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300
Σκόνη 60 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300
Σκόνη 10 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300
Σκόνη 10 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300
Σκόνη 100 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300
Σκόνη 60 mg
Amiodarone
Μαννιτόλη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
3300

  Mentions Légales