Senaste uppdateringen :
12/06/2024
Cytoprotector   Levofolinate calcium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Calc Levof Italien
Calcium levofolinat Österrike
Elvorine Belgien, Frankrike, Luxemburg, Marocko
Folaxin Spanien
Folinate EG Belgien
Isovorin Danmark, Finland, Grekland, Island, Österrike, Spanien, Storbritannien, Sverige
Levofolatino de calcio Portugal
Levofolene Italien
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Levofolinate calcium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Polyetylen NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,2 & 0,7 mg/ml 25°C Med eller utan ljus
8 Dag
1520
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyetylen NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,2 & 0,7 mg/ml 4°C Ej angiven
8 Dag
1520
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyetylen Glukos 5 % 1,6 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
95 Dag
2361
Evidensnivå A

Polyetylen Glukos 5 % 1,6 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
30 Dag
2361
Evidensnivå A

Polyolefin NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1,7 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
14 Dag
2531
Evidensnivå A

Spruta polypropen Vatten för injektion 10 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
14 Dag
2531
Evidensnivå A


  Mentions Légales