Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
Πεπτικός επίδεσμος   Levofolinate calcium  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Calc Levof Ιταλία
Calcium levofolinat Αυστρία
Elvorine Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Μαρόκο
Folaxin Ισπανία
Folinate EG Βέλγιο
Isovorin Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Φινλανδία
Levofolatino de calcio Πορτογαλία
Levofolene Ιταλία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Levofolinate calcium     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Πολυαιθυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,2 & 0,7 mg/ml 25°C Με ή χωρίς φως
8 Ημέρα
1520
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυαιθυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,2 & 0,7 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
8 Ημέρα
1520
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυαιθυλένιο Γλυκόζη 5% 1,6 mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
95 Ημέρα
2361
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυαιθυλένιο Γλυκόζη 5% 1,6 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
2361
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1,7 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
2531
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 10 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
2531
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A


  Mentions Légales