Siste oppdatering :
12/06/2024
Cytoprotektiva   Levofolinate calcium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Calc Levof Italia
Calcium levofolinat Østerrike
Elvorine Belgia, Frankrike, Luxembourg, Marokko
Folaxin Spania
Folinate EG Belgia
Isovorin Danmark, Finland, Hellas, Island, Spania, Storbritannia, Sverige, Østerrike
Levofolatino de calcio Portugal
Levofolene Italia
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Levofolinate calcium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,2 & 0,7 mg/ml 25°C Med eller uten lys
8 Dag
1520
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,2 & 0,7 mg/ml 4°C Ikke angitt
8 Dag
1520
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyetylen Glukose 5 % 1,6 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
95 Dag
2361
Bevisgrad A

Polyetylen Glukose 5 % 1,6 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
30 Dag
2361
Bevisgrad A

Polyolefin NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1,7 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
14 Dag
2531
Bevisgrad A

Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 10 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
14 Dag
2531
Bevisgrad A


  Mentions Légales