Последно актуализиране :
08/05/2024
Цитопротектор   Levofolinate calcium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Calc Levof Италия
Calcium levofolinat Австрия
Elvorine Белгия, Люксенбург, Мароко, Франция
Folaxin Испания
Folinate EG Белгия
Isovorin Австрия, Великобритания, Гърция, Дания, Исландия, Испания, Финландия, Швеция
Levofolatino de calcio Португалия
Levofolene Италия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Levofolinate calcium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,2 & 0,7 mg/ml 25°C С или без светлина
8 Ден
1520
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,2 & 0,7 mg/ml 4°C Не е уточнено
8 Ден
1520
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен Glucose 5% 1,6 mg/ml -20°C Защита от светлина
95 Ден
2361
Степен на доказаност A

Полиетилен Glucose 5% 1,6 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
30 Ден
2361
Степен на доказаност A

Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 1,7 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
2531
Степен на доказаност A

шприц полипропилен Вода за инжекции 10 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
2531
Степен на доказаност A


  Mentions Légales