Posledná aktualizácia :
10/07/2024
cytoprotektívum   Levofolinate calcium  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Calc Levof Taliansko
Calcium levofolinat Rakúsko
Elvorine Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Maroko
Folaxin Španielsko
Folinate EG Belgicko
Isovorin Dánsko, Fínsko, Grécko, Island, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia
Levofolatino de calcio Portugalsko
Levofolene Taliansko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Levofolinate calcium     
obal rozpúšťadlo koncentrácia teplota uchovávanie Trvanie stability odkazy na lieteratúru
polyetylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,2 & 0,7 mg/ml 25°C Za svetla alebo chránené pred svetlom
8 dní
1520
Údaje o stabilite od výrobcu

polyetylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,2 & 0,7 mg/ml 4°C nešpecifikované
8 dní
1520
Údaje o stabilite od výrobcu

polyetylén 5% glukóza 1,6 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
95 dní
2361
Úroveň dôkazov A

polyetylén 5% glukóza 1,6 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
30 dní
2361
Úroveň dôkazov A

polyolefín 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1,7 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 dní
2531
Úroveň dôkazov A

Injekčná striekačka polypropylén voda na injekciu 10 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 dní
2531
Úroveň dôkazov A


  Mentions Légales