Posledná aktualizácia :
10/07/2024
antibiotikum   Meropenem  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Acus Čile
Amplium Mexiko
Anfletec Argentína
Bapentor Mexiko
Biomerem Venezuela
Klopenem Argentína
Mectinex Čile
Meprim Čile
Merinfec Rakúsko
Merobac Ekvádor, Kolumbia, peru
Meromax Čile
Meronem Belgicko, Chorvátsko, Čile, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Juhoafrická republika, Kolumbia, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, peru, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Švajčiarsko, Švédsko, Thajsko, Turecko, Veľká Británia
Meropen Japonsko
Merozan Grécko
Merozem Argentína
Merpem Argentína
Merrem Francúzsko, Kanada, Taliansko
Optinem Rakúsko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Meropenem     
obal rozpúšťadlo koncentrácia teplota uchovávanie Trvanie stability odkazy na lieteratúru
Sklo voda na injekciu 2,5 mg/ml 21°C-26°C nešpecifikované
24 hodín
10
Úroveň dôkazov D

Sklo voda na injekciu 2,5 & 50 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 hodín
10
Úroveň dôkazov D

Sklo voda na injekciu 40 mg/ml 25°C nešpecifikované
12 hodín
3112
Úroveň dôkazov D

Sklo voda na injekciu 50 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
8 hodín
10
Úroveň dôkazov D

Sklo voda na injekciu 50 mg/ml 23-27°C nešpecifikované
7 hodín
4403
Úroveň dôkazov B

Sklo 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
48 hodín
1639
Úroveň dôkazov B

Sklo 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 24°C Chránené pred svetlom
6 hodín
1639
Úroveň dôkazov B

Sklo 0,9% chlorid sodný 2,5 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
24 hodín
10
Úroveň dôkazov D

Sklo 0,9% chlorid sodný 2,5 & 50 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 hodín
10
Úroveň dôkazov D

Sklo 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
96 hodín
1639
Úroveň dôkazov B

Sklo 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 24°C Chránené pred svetlom
24 hodín
1639
Úroveň dôkazov B

Sklo 0,9% chlorid sodný 50 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
8 hodín
10
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 2,5 & 50 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
3 hodín
10
Úroveň dôkazov D

Sklo 5% glukóza 2,5 & 50 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
24 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) voda na injekciu 1 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
24 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) voda na injekciu 1 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) voda na injekciu 20 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
10 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) voda na injekciu 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
33 dní
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 21°C-26°C nešpecifikované
24 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 23°C Chránené pred svetlom
22 hodín
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 dní
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 25°C nešpecifikované
12 hodín
4290
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 10 & 20 mg/ml 5°C nešpecifikované
5 dní
1942
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 14,2 mg/ml 22°C nešpecifikované
7 hodín
4122
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 14,2 mg/ml 33°C nešpecifikované
5 hodín
4122
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
10 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 22 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
11 dní
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 22 mg/ml 23°C Chránené pred svetlom
17 hodín
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 22 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
4 dní
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 4 mg/ml 5°C nešpecifikované
7 dní
1942
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
1 dní
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
4 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1 mg/ml 23°C Chránené pred svetlom
4 hodín
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
18 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 1 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
1 dní
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml 21-26°C nešpecifikované
3 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
16 hodín
10
Úroveň dôkazov D

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 22 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
7 dní
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 22 mg/ml 23°C Chránené pred svetlom
8 hodín
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 22 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
2 dní
1275
Úroveň dôkazov B

polyvinylchlorid (PVC) Extraneal® (Baxter) 0,25 mg/ml 6°C Chránené pred svetlom
7 dní
3922
Úroveň dôkazov D

polyolefín 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 22-28°C Za svetla alebo chránené pred svetlom
4 hodín
2793
Úroveň dôkazov C

polyolefín 0,9% chlorid sodný 4 mg/ml 22-28°C Za svetla alebo chránené pred svetlom
4 hodín
2793
Úroveň dôkazov C

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 25°C nešpecifikované
12 hodín
4147
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 25°C Za svetla
8 hodín
4326
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 22°C nešpecifikované
17 hodín
4592

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C nešpecifikované
12 hodín
4147
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Za svetla
8 hodín
4326
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 40 mg/ml 25°C nešpecifikované
8 hodín
4147
Úroveň dôkazov D

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 40 mg/ml 25°C Za svetla
4 hodín
4326
Úroveň dôkazov B

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 41,7 mg/ml 20-25°C Za svetla
8 hodín
4634
Úroveň dôkazov C+

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 41,7 mg/ml 20-25°C Za svetla
4 hodín
4634
Úroveň dôkazov C+

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
96 hodín
1639
Úroveň dôkazov B

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 24°C Chránené pred svetlom
6 hodín
1639
Úroveň dôkazov B

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 10 & 20 mg/ml 5°C nešpecifikované
5 dní
1942
Úroveň dôkazov B

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 4 mg/ml 5°C nešpecifikované
7 dní
1942
Úroveň dôkazov B

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
96 hodín
1639
Úroveň dôkazov B

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 24°C Chránené pred svetlom
24 hodín
1639
Úroveň dôkazov B

Elastomer (nešpecifikovaný) voda na injekciu 64 mg/ml 25°C nešpecifikované
5 hodín
2042
Úroveň dôkazov D

Elastomer (nešpecifikovaný) voda na injekciu 64 mg/ml 37°C nešpecifikované
1 hodín
2042
Úroveň dôkazov D

nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 20 & 30 mg/ml 5°C Chránené pred svetlom
24 hodín
1454
Úroveň dôkazov A

nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 20°C nešpecifikované
8 hodín
3837
Úroveň dôkazov D

nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 23-27°C nešpecifikované
12 hodín
4403
Úroveň dôkazov B

nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 32-37°C nešpecifikované
4 hodín
3837
Úroveň dôkazov D

nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 4°C nešpecifikované
24 hodín
4403
Úroveň dôkazov B

nešpecifikované 5% glukóza 5 mg/ml 23-27°C nešpecifikované
4 hodín
4403
Úroveň dôkazov B


  Mentions Légales