Siste oppdatering :
18/04/2024
Antibiotika   Aztreonam  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Azactam Australia, Belgia, Brasil, Chile, Colombia, Danmark, De forente arabiske emirater, Ecuador, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike
Azaxil Brasil
Azthreonam Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Peru, USA, Venezuela
Barex Spania
Cayston Belgia, Canada, Spania, Sveits, Tyskland, USA
Monobac Mexico
Namy India
Primbactam Italia
Treonam Peru
Urobactam Spania
Vibactam Peru
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Aztreonam     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Vann til injeksjon 60 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
28 Dag
1064
Bevisgrad A

Glass Vann til injeksjon 60 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
8 Dag
1064
Bevisgrad A

Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
432
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 60 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
180 Dag
1064
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 60 mg/ml 37°C Ikke angitt
24 Tid
1064
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 60 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
70 Dag
1064
Bevisgrad A

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
48 Tid
422
Bevisgrad B+

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
422
Bevisgrad B+

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 24°C Ikke angitt
4 Dag
258
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 10 mg/ml 5°C Ikke angitt
4 Dag
258
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
120 Dag
1233
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
120 Dag
1233
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
1 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Extraneal® (Baxter) 0,5 mg/ml 6°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Nutrineal® 0,4 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
3 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Nutrineal® 0,4 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
1 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Nutrineal® 0,4 mg/ml 6°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Physionéal® 1.36 (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
3 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Physionéal® 1.36 (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
2 Tid
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Physionéal® 1.36 (Baxter) 0,5 mg/ml 6°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Physionéal® 2.27 (Baxter) 0,5 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
3 Dag
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Physionéal® 2.27 (Baxter) 0,5 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
1 Tid
4456
Bevisgrad C

Polyvinylklorid Physionéal® 2.27 (Baxter) 0,5 mg/ml 6°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4456
Bevisgrad C

Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
48 Tid
4634
Bevisgrad C+

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 120 mg/ml 25°C Lys
12 Tid
4326
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
644
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 25°C Lys
12 Tid
4326
Bevisgrad B

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 50 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
48 Tid
4634
Bevisgrad C+

Elastomer (uspesifisert) Vann til injeksjon 100 mg/ml 37°C Ikke angitt
24 Tid
2042
Bevisgrad D


  Mentions Légales